حریم خصوصی

حفظ حریم خصوصی شما اولویت کار ماست…


حریم شخصی یا حریم خصوصی یعنی یک فرد یا گروه بتواند اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند اطلاعاتش را با انتخاب آگاهانه در دسترس دیگران قرار دهد. مرزها و محتوای آنچه خصوصی قلمداد می‌شود در میان فرهنگ‌ها و اشخاص متفاوت است، اما تم اصلی آن‌ها مشترک است.

خط مشی رازداری


توضیح می‌دهد چه اطلاعاتی را و به چه علت جمع‌آوری می‌کنیم، چگونه از آنها استفاده می‌کنیم و چگونه می‌توان آنها را بازبینی و به‌روزرسانی کرد.

شرایط خدمات


قوانینی را توضیح می‌دهد که هنگام استفاده از سرویس‌هایمان با آنها موافقت می‌کنید.

تیم لرد سفر معتقد است اصول حفظ حریم شخصی و اطلاعات کاربران بسیار مهم و حساس است. در این سند اصول محرمانگی اطلاعات در لرد سفر و نیز راهکارهای ما برای حفظ حریم شخصی و اطلاعات کاربران توضیح داده شده است.

این سند شامل توصیفی از اطلاعات خصوصی‌ای که لرد سفر از کاربران خود جمع آوری می کند بوده و نحوه استفاده از این اطلاعات را تشریح می نماید.
 
این اطلاعات شامل مواردی است که مخصوص هر کاربر بوده و به کمک آن ها می توان کاربران را به صورت منحصر به فرد شناسایی نمود. برای نمونه می توان به نام، نشانی الکترونیک (ایمیل)، شماره تلفن و سایر اطلاعاتی که به صورت عادی در دسترس عموم مردم نیست اشاره نمود.
 
این سند به مواردی که در اختیار ما نیست و لرد سفر هیچ کنترلی بر آن ها ندارد نمی پردازد.
لرد سفر حق دارد در هر زمان بدون اطلاع قبلی در متن این سیاست نامه تغییرات ایجاد کند. اگرچه سعی می شود از طریق ایمیل کلیه کاربران از تغییرات مطلع شوند ولی کاربران موظف اند با مراجعه مداوم به این متن، از تغییرات آن مطلع شوند در غیر این صورت تمام پیامد های احتمالی آن بر عهده کاربران خواهد بود.