داروخانه های فردیس

داروخانه های شبانه روزی داروخانه دکتر ابراهیمیان بلوار اصلی، پايين تر از خیابان كانال، كوچه 8غربی قديم 36501975 – 026 داروخانه مداوا فلکه پنجم، ابتدای خیابان شاه آباد، جنب درمانگاه رسالت 36509798 – 026 داروخانه پرسپولیس جاده ملارد، سه راه انبار نفت، ابتدای جاده شهریار، روبروی شهرک وحدت 36606726 – 026